תנאי שימוש לאתר pitzkulim.co.il

ברוכים הבאים לאתר  pitzkulim.co.il(להלן: "האתר"), שבבעלות ריבאונד השקעות בע"מ ח.פ 513916122, כתובת: האיריס 2 ראשל"צ , דוא"ל: pitzkulim@gmail.com.

האתר הינו חנות אינטרנטית המשווקת פריטים מעוצבים באופן אישי על פי המבחר באתר וכן פריטים נוספים, שאינם בעיצוב אישי, אשר ישתנו מעת לעת וזאת על ידי פרסומם באתר על פי המלאי הזמין ושיקולי מנהלי האתר.

האמור לעיל ולהלן מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד, ומתייחס לשני המינים כאחד.

כותרות הסכם תנאי שימוש זה נועדו לעזור לך להתמצא בו, ואין לייחס להן משמעות משפטית כלשהי.

מאחר שתנאי השימוש הינם הסכם משפטי המחייב אותך, מומלץ שתקראי אותם בעיון רב.

אופן השימוש באתר – כללי

 1. כאשר מדובר במסגרת המעוצבת באופן אישי עליך לבחור את המסגרת הרצויה, למלא פרטים רלוונטיים ובמידת הצורך להעלות תמונות בהתאם.
 2. עיצוב המוצר ללקוחה נעשה באופן אישי על פי הפרטים שהזינה. התמונות באתר מציגות את רוח העיצוב בלבד ואינם משקפות בכל צורה ואופן את העיצוב הסופי שיימסר ללקוחה. התמונות מהוות דוגמא להמחשה בלבד. סידור הטקסט, סידור הצבעים וסידור וגודל האיורים, יהיה על פי שיקול צוות המעצבים ולא על פי התמונה המוצגת באתר.
 3. בעת ביצוע הזמנה של מוצרים בעיצוב אישי (מסגרות ומוצרי טקסטיל (יש לבדוק היטב כי הפרטים שהוזנו נכונים, מדויקים וללא שגיאות היות ולא יהיה ניתן לשנותם לאחר התשלום. לפיכך, במידה ונבחר מוצר בעיצוב אישי לא תהיה זכאית הלקוחה להחזיר את המוצר מסיבה של טעות אשר תלויה בה, אשר מקורה בפרטים שהעבירה הלקוחה או מי מטעמה.
 4. כמות וגודל החרוזים המשולבים במסגרת יהיו על פי שיקול דעת המעצב.
 5. ניתן בכל הזמנה להוסיף הערות בשדה המתאים, נשתדל להתייחס להערותיכן עד כמה שניתן מבחינה עיצובית, מה שיכלל בעיצוב הסופי יהיו הפרטים שמולאו בשדות הרלוונטיים.
 1. במוצרי טקסטיל המוצעים למכירה באתר,הושקע מאמץ ומחשבה רבים על מנת לתת לילדכם אתהמענה המתאים.
 2. מוצרים אלה, חלקם מיוצרים על ידי האתר וחלקם משווקים על ידי יצרנים אחרים.
 3. מומלץ לכבס את המוצרים באופן ידני ולייבש ללא שימוש במייבש כביסה על מנת לא לכווץ את המוצר.
 4. האחריות לשימוש בטיחותי במוצר היא על הרוכש/ת בלבד ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר בעניין זה.

 

מוצרים בעיצוב אישי אינם ניתנים להחזרה.

יש לשים לב כי כל המלל אשר נכתב בהזמנה יופיע במוצר.

 1. מבלי לפגוע באמור לעיל, באם נפל פגם הקשור בייצור המוצר, תבוצע החלפה של המוצר על ידי ועל חשבון בעלי האתר.
 2. באתר קיימים מוצרים שאינם בעיצוב אישי ועליהם חלים תנאי הביטול על פי תקנות פרק ג' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ובכפוף לכל דין.
 3. תשלומים באתר ניתנים לביצוע באמצעות כרטיסי אשראי ישראלים(ישראכרט, דיינרס וויזה).
 4. בעצם שימושך באתר, את מאשרת כי הנך מעל לגיל 18, וכי אין לך מגבלות משפטיות שימנעו ממך שימוש באתר. וכן כי הלקוחה הינה בעלת כרטיס אשראי (ישראכרט, דיינרס וויזה).
 5. האתר יהא רשאי לשנות את התנאים מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי להודיע על כך מראש, כאשר שינוי התנאים יחייב את המשתמשות באתר מרגע פרסומם בו. זאת, לרבות האפשרות של גביית תשלום עתידי בגין השימוש בשירותיו.
 6. בכל מקום בתנאים בו ישנה הגבלת אחריות של האתר כלפי המשתמשות בו, יש לראות בהגבלה זו כחלה גם על עובדי האתר, נציגיו וכל הפועלים מטעמו.
 7. בכפוף לעמידתך בתנאי שימוש אלה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש מוגבל, עבור עצמך בלבד, באתר.
 8. המחירים המוצגים באתר הינם מחירים הכוללים מע"מ עפ"י שיעורו במועד העסקה והתשלום. בעלי האתר אינם מתחייבים לשמור על מחיר ספציפי לתקופה מסוימת והמחירים נתונים לשינוי מעת לעת על פי שיקול הדעת של החברה.
 9. אם אינך מתאימה לאמור לאחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל ולהלן, אף אם באופן חלקי בלבד, עלייך לחדול באופן מידי משימוש באתר.

משלוחים והחזרות

 1. אספקה של מוצרים המוזמנים באתר יבוצעו במספר אופנים:
 • במשלוח בדואר רשום וזאת עד 14 ימי עסקים ממועד ההזמנה כתלות בצד שלישי.
 • בדואר שליחים (על פי יעדי דואר ישראל) וזאת עד 7 ימי עסקים ממועד ההזמנה.

ליעדים מסוימים בישראל (כגון: כפרים מסוימים, איו"ש וכיוצא בזאת) אין שירות דואר שליחים ולכן, ייתכן כי במקרים מסוימים זמני האספקה יהיו ארוכים יותר. במידה והלקוח לא יימצא ביעד המשלוח , יחויב בעלות משלוח נוספת.

האמור בסעיף זה עלול להשתנות בשל תנאים שקשורים בצד שלישי ומכאן כי אין לחברה אחריות על איחורים כלשהם שאינם תלויים בה.

הגבלת אחריות

 1. האחריות בנוגע למילוי הפרטים האישיים מוטלת על הלקוחה בלבד ומרגע ההזמנה לא יהיו טענות ללקוחה כלפי החברה הנופלות בגדר טעות של הצרכן. יש לשים לב למילוי הפרטים. נא לבדוק שוב טרם מתן האישור הסופי.
 2. כאמור בסעיף 2 לעיל במידה ומדובר בטעות סופר מצד הצרכן, הדבר לא יחייב את בעלי האתר בשום צורה ואופן. דרישה לקבל החזר כספי ו/או את המוצר המתוקן על פי המפרט שבו נפלה טעות סופר, לא תתקבל.
 3. יתכנו שינויים קלים בגוון הצבע אשר מוצג באתר ואשר יתקבל בפועל ללקוח.
 4. תמונות, וידאו, גווני צבע ותיאורים מוחשיים המופיעים באתר הינם להמחשה בלבד. על הלקוחה לוודא לפני ביצוע הרכישה והתשלום בגינה את גודל המוצר ואופיו.
 5. תשלום עבור המוצר מהווה אישור והסכמה למפרט המוצר.
 6. ייתכנו הבדלים מינוריים ושינויים קלים בין המוצרים שתקבל הלקוחה לבין המוצג באתר (יש להתחשב בכך שצבע המוצרים על גבי מסכי מחשב, טלפונים ניידים שונים וכן מכשירים חכמים עשוי להיות שונה).
 7. במידה ומוצגת באתר תמונה המכילה מספר פריטים יחד, יש לשים לב לתיאור המוצר ומחירו.
 8. השימוש באתר ניתן כמו שהוא וללא כל אחריות. ידוע לך כי האתר עלול להיות לא זמין, לא פעיל, לא מתפקד או פגום. בעלי האתר לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, בגין האמור בסעיף זה.
 9. מובהר בזאת כי האתר יהא רשאי להמחות זכויותיו וחובותיו בכל עת, ועל פי בחירתו, ואף לסגור אותו לצמיתות, ולא תהיה לך כל טענה בעניין זה.

רישיון שימוש מוגבל באתר

 1. הנך מתחייבת לשמור על זכויות היוצרים ו/או הקניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים האחרים בו, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.
 2. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.

בעלות בקניין הרוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני לתכנים המפורסמים באתר הוא בבעלות האתר, ומוגן על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, שיטות מכרז, שיטות מכרז, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה (להלן: "התכנים").
 2. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת של התכנים, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
 3. חל איסור מוחלט להשתמש באתר לצרכים מסחריים, השימוש באתר הינו לצרכים פרטיים בלבד. בשום אופן אין הרוכש מקבל זכויות יוצרים כלשהן באתר ובתוכן האתר, לרבות אין הרוכש מקבל רשות לבצע כל העתקה, מכירה ושימוש במוצרים לצרכים שאינם פרטיים. זכויות היוצרים חלות גם על מוצרים שהעסק מייצר עבור לקוח בהתאמה אישית. אין הלקוח קונה זכויות יוצרים כלל בשום אופן ודרך.
 4. ביצוע הפרה בתנאי השימוש באתר הינו הפרה של זכויות היוצרים של בעלי האתר והעסק.
 5. אין הרוכשת זכאית לקבל זכויות יוצרים כלשהן באתר ובתוכנו בעת ביקור או ביצוע רכישה באתר.
 6. אין הרוכשת מקבלת רשות לבצע כל העתקה מכירה ושימוש לצרכים אישיים ו/או מסחריים. זכויות היוצרים חלות גם על מוצרים שהעסק מייצר עבור לקוחות בהתאמה אישית.
 7. אין הלקוחה קונה זכויות יוצרים כלל.

פרטיות ושונות

 1. ידוע לך כי האתר משתמש בקבצי "עוגיה" (cookies). זאת, על מנת שיוכל לזהות את המכשיר ממנו את גולשת, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך בו, על ביצועי האתר, ולשפר את חווית השימוש שלך. מדובר במידע שאינו חושף את זהותך, ונעשה באופן אוטומטי על ידי איסוף נתונים המסודרים ברשומות האתר ("לוגים").
 2. האתר לא יעביר מידע לצד שלישי לצורך מתן שירותי מידע ונתונים סטטיסטיים כמו גם לצורך מתן שירותי אבטחת מידע.
 3. על ידי שימוש באתר, הנך מאשרת בזאת לאתר או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות מסחריות, או הודעות אחרות הרלבנטיות לשימוש שלך באתר, בדוא"ל, ב sms-, בטלפון, ברשתות חברתיות, ובכל דרך המצוינת בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 (להלן: "החוק").
 4. דין שימוש באתר, כדין מתן הסכמה כאמור בסעיף 30א לחוק. אם אינך מעוניינת במשלוח דברי פרסום, אנא שלחי הודעה לאתר בכתובת הדוא"ל שבכותרת הסכם זה.
 5. האתר שומר לעצמו הזכות לגבות מכל חנות וחנות "דמי תיווך" עבור הפניה של גולשות מהאתר אל החנות.
 6. יש להקפיד על מסירת פרטים מזהים מדויקים, מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן יהיה צפוי להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.
 7. מלאי המוצרים באתר מתעדכן מעת לעת ולא באופן מיידי ולפיכך, תתכן הזמנת מוצר שאינו קיים בפועל והחברה תהא רשאית לעדכן את הצרכן על חוסר במוצר וכמובן שהצרכן לא יחויב על מוצר זה. ההזמנה בפועל איננה מחייבת את החברה באספקת המוצר הספציפי ותוכל להציע חלופה או החזר כספי מלא.

שיפוי

 1. הנך מתחייבת בזאת לשפות את האתר או מי מטעמו, בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח או הוצאה שיגרמו לו ו/או פגיעה במוניטין עקב הפרת התנאים על ידיך, או עקב כל פעילות בלתי חוקית אחרת מצדך באתר שתביא צד שלישי כלשהו לבוא בדרישות אליו, ואשר תסב לו נזק. וזאת, בתוך 7 ימים מהיום בו יפנה אליך האתר בדרישת השיפוי.

מקום ודין השיפוט

 1. הדין החל על הסכם זה בנוגע למחלוקות בין המשתמשים לבין האתר הנו הדין הישראלי; כל מחלוקת בנוגע להסכם זה תידון בבית המשפט המוסמך לכךבמחוז תל אביב בלבד.